De Nachtdieren

Sugar_Daddy-De_Nachtdieren-2015-Robert_van_der_Ree_281-web_©

Wij zijn De Nachtdieren, een nieuw theatergezelschap gericht op het maken van interdisciplinaire theaterproducties. Onze voorstellingen bespreken maatschappelijke fenomenen en actuele thema’s. Theater is een medium dat midden in de maatschappij hoort te staan en wij geloven in de kracht van de ontmoeting tussen publiek en podiumkunstenaars. Het samenkomen om naar een verhaal te luisteren, een verhaal dat zich midden in onze samenleving afspeelt, waar wij allemaal mee te maken hebben.

Dit doen wij door krachten te bundelen. Mimespelers, dansers, acteurs, regisseurs, maar ook technici, productieleiders en scenografen werken vanuit een visie op hun vakgebied en met passie aan onze voorstellingen.

Een gezelschap dat nachtenlang moet doorwerken om in deze kunstcultuur te overleven en De Nachtdieren zullen overleven.

Onze organisatie kent drie oprichters: Jonata Taal, in 2014 afgestudeerd aan de Amsterdamse Toneel en Kleinkunst Academie, Bart Huiskens, programmeur ITA aan  en Floor Cremers, afgestudeerd productieleider aan de Opleiding Productie Podiumkunsten. De artistiek leiding is in handen van Jonata Taal en Bart Huiskens. Floor Cremers geeft ons zakelijk advies en Rosanne Procee verzorgt de productionele ondersteuning en zakelijk leiding.

Wat ons onderscheidt van andere theatergezelschappen is onze organisatievorm. Binnen De Nachtdieren kunnen kan iedereen van het team een initiatief starten voor een voorstelling. Wij werken dan ook met mensen die een visie hebben op hun vakgebied en vanuit een persoonlijke fascinatie opereren in het veld.

Voorwaarde is echter altijd dat wij werken vanuit onze eigen betrokkenheid bij de maatschappij waarin wij leven. Persoonlijke fascinatie voor specifieke thema’s maken dat wij geëngageerd theater maken in een multidisciplinaire vorm. Wij spreken vanuit onze eigen frustratie en gesignaleerde problematiek, daar willen we iets over zeggen en het theater is volgens ons het beste medium om dat te doen. Dit geeft onze voorstellingen de zeggingskracht en relevantie in een tijdperk waarin theater en podiumkunsten onder algehele maatschappelijke druk staan.

We maken jeugd en avondvoorstellingen. In onze laatste voorstelling hebben wij ons gefocust op de toekomst van onze jeugd en zijn we met acteurs , muzikant en de schrijver Jan Terlouw aan de slag gegaan.

 

Ontwerp logo: Leon van Leeuwen