De Nachtdieren

Sugar_Daddy-De_Nachtdieren-2015-Robert_van_der_Ree_281-web_©

Wij zijn De Nachtdieren, een theatergezelschap gericht op het maken van interdisciplinaire theaterproducties. Onze voorstellingen bespreken maatschappelijke fenomenen en actuele thema’s. Theater is een medium dat midden in de maatschappij hoort te staan en wij geloven in de kracht van de ontmoeting tussen publiek en podiumkunstenaars. Het samenkomen om naar een verhaal te luisteren, een verhaal dat zich midden in onze samenleving afspeelt, waar wij allemaal mee te maken hebben.

Dit doen wij door krachten te bundelen. Mimespelers, dansers, acteurs, regisseurs, maar ook technici, productieleiders en scenografen werken vanuit een visie op hun vakgebied en met passie aan onze voorstellingen.

Een gezelschap dat nachtenlang moet doorwerken om in deze kunstcultuur te overleven; en De Nachtdieren zullen overleven.

Onze organisatie kent drie oprichters: Jonata Taal (acteur/theatermaker), Bart Huiskens (programmeur ITA) en Floor Cremers (productie). De artistiek leiding is in handen van Jonata Taal. Marleen Vriezen verzorgt de productionele ondersteuning en zakelijk leiding.

Wat ons onderscheidt van andere theatergezelschappen is onze organisatievorm. Binnen De Nachtdieren kan iedereen van het makersteam een initiatief starten voor een voorstelling.

Voorwaarde is altijd dat wij werken vanuit onze eigen betrokkenheid bij de maatschappij waarin wij leven. Persoonlijke fascinatie voor specifieke thema’s maakt dat wij geëngageerd theater maken in een multidisciplinaire vorm. Wij spreken vanuit onze eigen frustratie en gesignaleerde problematiek, daar willen we iets over zeggen en het theater is volgens ons het beste medium om dat te doen. Dit geeft onze voorstellingen zeggingskracht en relevantie in een tijdperk waarin theater en podiumkunsten onder algehele maatschappelijke druk staan.

We maken jeugd en avondvoorstellingen. In onze laatste voorstelling hebben wij ons gefocust op de toekomst van onze jeugd en zijn we met acteurs, muzikant en de schrijver Jan Terlouw aan de slag gegaan.

Ontwerp logo: Leon van Leeuwen

Advertentie